УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

 1. Основні умови

  1. Користувач підтверджує, що ознайомлений з умовами користування сайтом, основними правами та обов’язками Користувача, приймає ці умови, дає свою згоду на обробку персональних даних та використання персональних даних адміністрацією сайту  dom.artville.ua (надалі – Адміністрація сайту) в своїй безпосередній діяльності, в т. ч. в рекламно-маркетингових цілях (надання користувачу послуг з SMS/Viber інформування, або інформування за допомогою поштового зв’язку та надсилання електронних листів на електронну пошту Користувача). Користувач надає таке своє підтвердження шляхом використання логіну та паролю отриманого раніше в особистому кабінеті на сайті dom.artville.od.ua (надалі – сайт).

  2. Користувач надає свою згоду на обробку персональних даних під час роботи на сайті dom.artville.ua.

 2. Угода Користувача

  1. Сайт dom.artville.ua пропонує свої послуги на умовах, що є предметом цієї Угоди Користувача (Угода). Угода може бути змінена Адміністрацією сайту без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

  2. Адміністрація сайту пропонує Користувачам доступ до онлайнових послуг щодо інформації про утримання та обслуговування будинків ЖК «ARTVILLE» , включаючи перегляд інформації про заборгованості і нарахування в розрізі комунальних послуг, інформації по витратам на обслуговування , і т. п. Всі існуючі на даний момент служби, а також будь-який розвиток їх і/або додавання нових є предметом цієї Угоди. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги надаються «як є» і що Адміністрація сайту не несе відповідальності ні за які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або втрату будь-якої персональної інформації. Для того щоб скористатися службами сайту, необхідно мати комп’ютер і доступ в Інтернет (WWW). Всі питання придбання прав доступу в Мережу, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію Угоди.

  3. Для того щоб скористатися послугами сайту, Користувач використовує наданий йому пароль та логін для доступу на сайт

  4. Користувач сам відповідає за збереження персонального логіну та паролю.

  5. Відновлення паролю відбувається шляхом запиту його через форму відновлення паролю на сторінці входу в особистий кабінет.

  6. Користувач несе відповідальність за безпеку власного логіну і паролю, а також за все, що буде зроблено на сайті під Логіном та паролем Користувача. Адміністрація сайту має право заборонити використання певних логінів і / або вилучити їх з обігу. Користувач погоджується з зобов’язанням негайно повідомити Адміністрацію сайту про будь-які випадки неавторизованого (дозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача і/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Користувач самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з послугами сайту. Адміністрація сайту не відповідає за можливу втрату або псування даних, яке може статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

  7. Сайт може містити посилання на інші ресурси. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням змісту цих ресурсів.

 3. Відповідальність

  1. Користувач розуміє і погоджується з наступним: Послуги  надаються «як є». Адміністрація сайту не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність послуги меті Користувача.

 1.  Загальна інформація

4.1 Угода є юридично зобов’язуючим договором між Користувачем і Адміністрацією сайту та регламентує використання Користувачем послуг сайту.

4.2. Користувач і Адміністрація сайту погоджуєтеся на те, що всі можливі суперечки з приводу Угоди будуть вирішуватися за нормами українського права.

4.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках Угоди, норми про захист прав споживачів не можуть бути до нього застосовними. У разі якщо Угоді буде надано платний характер, в нього будуть внесені відповідні зміни з метою дотримання зазначених норм.
4.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

4.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або окремих положень Угоди такими, що не підлягають примусовому виконанню — не тягне визнання усієї Угоди недійсною або недійсними — інших положень Угоди.

5. Конфіденційність інформації

5.1. Згідно з Законом України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02 жовтня 1992 року, Конфіденційною інформацією є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Умови конфіденційності поширюється на всю ту інформацію, яку Адміністрація сайту може отримати про Користувача під час його перебування на сайті і яка в принципі може бути співвіднесена з даним конкретним Користувачем.

 1. Отримання і використання персональної інформації.

Сайт отримує персональну інформацію про Користувача в наступних випадках: під час реєстрації на сайті; під час користування сайтом.

  1. Під час входу на сайті, необхідно вказати контактний телефон та пароль  Користувача.

  2. Використання і розкриття персональної інформації.

7.1 Адміністрація сайту нікому не продає і не розголошує персональну інформацію про Користувачів. Адміністрація сайту вправі передати персональну інформацію про Користувача третім особам тільки в наступних випадках: Користувач виявив бажання розкрити цю інформацію (без якого Користувач не можете скористатися бажаним продуктом або послугою); цього вимагає українське або міжнародне законодавство і/або органи влади з дотриманням законної процедури; Адміністрація сайту надає Користувачам можливість змінити свою персональну інформацію або персональні налаштування в будь-який момент.